>

אחריות:עפ"י הנחיית היצרן ולא יפחת מ 3 חודשים או 6,000 ק"מ (הקודם ביניהם)