>

MINTEX

MINTEX מקבוצת TMD הינו יצרן הרפידות בלם הגדול באירופה.

החברה מייצרת OEM, מקורי עבור רוב יצרני הרכב בעולם.

הפיתוח, הבקרה והאחסון מתבצעים במרכז הלוגיסטי בגרמניה, הייצור מתבצע בעיקר במפעלי החברה בגרמניה ואנגליה.

בגלל ההיקפים האדירים של הייצור עבור (מקורי) ליצרני הרכב, מסוגל MINTEX לייצר באיכות זהה עבור השוק התחליפי.

למעשה, כאשר המכונאי משתמש ברפידות בלם MINTEX המכונית מקבלת את איכות המקורי אך במחיר של תחליפי.

איכות גבוהה זו באה לידי ביטוי בביצועי בלימה מעולים: בלימה מדוייקת, עמידות בשינויים קיצוניים בטמפרטורה, מרחק עצירה קצר, שמירה על מכללים אחרים ברכב.

 MINTEXו- TMD הינו חלוץ בפיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום הבלמים, החברה מפתחת ומייצרת בלמים עבור מכוניות מרוץ, משאיות, אוטובוסים ומכוניות נוסעים רגילות.

קישור לאתר החברה:
www.mintex.com